Filteri su elementi osnovne opreme bazena čija je funkcija fina filtacija koja je osnovni uvjet održavanja kvalitete bazenske vode.Podjelu filtera možemo izvršiti prema načinu izrade , položaju višepoložajnog ventila,radnom i max tlaku, visini i vrsti pješćane ispune te vrsti bazena na kojima se primjenjuje.

Go to Top