Pribor za čišćenje i automatski čistači je kategorija proizvoda koja sadrži svu potrebnu opremu za čišćenje Vašeg bazena. Neovisno o vrsti i tipu svaki od bazena potrebno je povremeno mehanički očistiti bilo da se radi o mehaničkom čišćenju četkama i mrežicama , vakuumskom čišćenju ili automatskom čišćenu pomoću specijalnog robota za čišćenje bazena.

Go to Top