Bazenski prekrivači, bilo zimski ili ljetni štite Vaš bazen od vanjskih čimbenika. Bazenske prekrivače možemo podijeliti prema periodu namjene te vrsti i načinu izrade.

Go to Top