Lovibond digitalni fotometar MD 100 u koferu – 5 u 1 – za mjerenje slobodnog klora, pH vrijednosti, cijanurne kiseline, alkaliteta i tvrdoće vode – mjerenje s tabletama (278080)