Lovibond digitalni fotometar MD 100 u koferu – 6 u 1 – za mjerenje slobodnog klora, Broma, pH vrijednosti, cijanurne kiseline, alkaliteta i tvrdoće vode – mjerenje s tabletama (278090)