Lovibond digitalni fotometar MD 200 u koferu – 4 u 1 – za mjerenje slobodnog klora, pH vrijednosti, cijanurne kiseline i alkaliteta – mjerenje s tabletama (2860502)