Lovibond digitalni fotometar MD 200 u koferu – 5 u 1 – za mjerenje slobodnog klora, pH vrijednosti, cijanurne kiseline, alkaliteta i tvrdoće vode – mjerenje s tabletama (2861202).