Opis

Polimerni dodatak za poboljšanje prijanjanja i fleksibilnosti ljepila na cementnoj osnovi

Područje primjene:
Koristi se kao dodatak za poboljšanje prijanjanja te za visoko fleksibilno lijepljenje svih formata i vrsta mozaika
POTROŠNJA: 0,6 – 1,5 kg/m²
AMBALAŽA: kante od 25, 10, 5 i 1 kg