Opis

Dvokomponentni antikorozivni cementni mort za armaturne šipke.

• OMJER MJEŠANJA: komponenta A : komponenta B = 3 : 1.

• POTROŠNJA: 120 g/m za šipku promjera 8 mm (kada se nanosi sloj debljine 2 mm)

• AMBALAŽA: 32 kg (komponenta A 1.5 kg, komponenta B 0.5 kg)