UWE Libra 3 završni element s 3,2 kW – 230 V pumpom, upravljačkom kutijom

13.357,26 kn

“UWE Libra 3 završni element s 3,2 kW – 230 V pumpom, upravljačkom kutijom i ventilima. Završna maska mlaznice i usisa bijela od
ABS materijala. Okrugla maska mlaznice (kvadratna na upit)”

Opis

UWE Libra 3 završni element s 3,2 kW – 230 V pumpom, upravljačkom kutijom i ventilima. Završna
maska mlaznice i usisa bijela od ABS materijala. Okrugla maska mlaznice

Go to Top