Water-i.d. Easy-Dip: 50 testnih trakica za Cl/Br/pH/alk. u bočici s isušivačem. Pakirano u aluminijskim blisterima s 10 trakica u svakom blisteru