Opis

• Napomena: Na slici je prikazana maska i uzidni element usisa